Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

MỜI XEM PHIM TRƯỚC 1975
         MI COI PHIM TRƯỚC 75


    
XA LỘ KHÔNG ĐÈNTỨ QUÁI SÀI GÒN

NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG

NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19-6

NẮNG CHIỀU

LÁ SẦU RIÊNG

GIỠN MẶT TỬ THẦN

CHÚNG TÔI MUỐN SỐNG

CHIẾC BÓNG BÊN ĐƯỜNG

BÃO TÌNHKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét