Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

CÁC HỌA SĨ THIÊN TÀIGenius Artists (CÁC HỌA SĨ
THIÊN TÀI)


Vẻ
trên nước (Painting water):http://www.wimp.com/paintingwater/


Vẽ chân dung bằng hai tay
(Extraordinary artist):


                                            http://www.wimp.com/extraordinaryartist/


Vẽ bằng muối (Salt
painting):


                                            http://www.youtube.com/theportraitart
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét