Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

Một phút suy tư: Chữ TÂM<> <> <>

 
Một phút suy tư: Chữ TÂM 

 

  Tâm là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm.

 
Tâm của
  con người càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của một con người:

 

  - Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo điên.

  - Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.

  - Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù.

  - Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.

  - Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá …


 

  Cho nên , ta không những đem tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương,
  mà còn:

 

  - Đặt trên tay để giúp đỡ người khác.

  - Đặt trên mắt để nhìn thấy nổi khổ của tha nhân.

  - Đặt trên
trán để mau mắn chạy
  đến với người cùng khổ.

  - Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.

  - Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.

  - Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với anh em chị
  em
.

 

  Thân xác không tim thì thân xác chết, làm người không có tâm thì cuộc sống
  chỉ có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người.

 


 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét