Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

MỘT NỬA  MỘT NỬA

Sống trên đời mới chỉ là một
nửa.

Biết bao giờ tìm được nửa thứ hai.

Dẫu biết rằng    1 +1 = 2

Nhưng cũng có 2 : 2 =1.

Một người buông tay 1 người
ngã.

Môt người cất bước 1 người
mong.

Môt người ra đi 1 người
khóc.

Môt người quay lưng 1 người
buồn.

Môt người đang quên 1 người
nhớ.

Môt người hạnh phúc 1 người
đau.

Môt người ngồi đau lòng
nhung nhớ.

Môt người ngồi đó tựa vai
ai.

Hy vọng tắt đi khi bạn ngừng
tin tưởng.


Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm .

Tình bạn mất đi khi bạn ngừng
chia sẻ

Häy mở lòng và xích lại gần
nhau.


              


                 FW from PHẠM TUYẾT NHUNG


                nhungkhoamoht61@yahoo.com.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét